Veelgestelde vragen

 • Iedereen die binnen 10 minuten op de praktijk kan komen, mag zich inschrijven. Dit is van belang zodat we in spoedgevallen ook snel bij u kunnen zijn. Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan contact met ons op.

 • De Draai groeit hard en er wordt nog volop gebouwd. In de komende jaren worden er nog 1200 woningen bijgebouwd. Om aan de groeiende zorgvraag die daarmee gepaard gaat tegemoet te komen wordt er een gezondheidscentrum gebouwd in De Draai ter hoogte van de sporthal en school De Helix. De bouw van dit gezondheidscentrum in combinatie met ruimte voor dagbesteding voor Esdege Reigersdaal en een aantal appartementen zal eind 2023 beginnen en ongeveer 15 maanden duren. Naar verwachting wordt het centrum eind 2024 opgeleverd. Naast huisartsenzorg zullen ook andere zorg gerelateerde disciplines zich hier gaan vestigen. 

 • Wij zijn online goed bereikbaar via mijngezondheid.net of via de Medgemak app. Tijdens openingstijden kunt u ons het beste bellen tussen 8u00 en 10u00 en tussen 14u00 en 17u00, dan zit de assistente aan de telefoon. Tussendoor kan ook, maar dan kan het zijn dat de assistente bezig is met andere taken.  U heeft dan wel de mogelijkheid om een terugbelverzoek in te plannen via de ‘digitale assistente’. Dan bellen wij u zoveel mogelijk in het door u aangegeven tijdsblok terug. 

 • Wij willen u vragen als u niet op de afspraak kan komen dit 24 uur van te voren af te zeggen. Bent u later zonder geldige reden dan zien wij dit als een no show en staan wij dit 1 keer toe.

  Bij 2 keer een no show rekenen wij voor een enkel consult 20 euro en voor een dubbel consult 40 euro. U krijgt hiervoor een factuur van ons. Dit moet u zelf betalen en kunt u niet bij de zorgverzekeraar declareren. Wij moeten namelijk tijd voor u reserveren die wij niet kunnen declareren bij de zorgverzekeraar.

 • Wij adviseren u dan om ons te bellen, zodat wij samen naar een passende oplossing kunnen kijken. Mocht u ons niet spreken, plan dan een terugbelverzoek in.

  Bij levensbedreigende spoed of zorg wat niet tot de volgende werkdag kan wachten en de terugbeloptie is een dag later, kiest u dan een 1 in ons keuzemenu.

 • Een consult duurt 10 minuten. In die 10 minuten moet ‘alles’ gebeuren. U doet uw verhaal, uw huisarts onderzoekt u indien nodig, bedenkt wat er met u aan de hand is en wat hij of u er aan kan doen. Vervolgens krijgt u de uitleg en soms nog een verwijsbrief of recept. Na uw vertrek voert de huisarts alles in in de computer.

  Mocht u meerdere problemen willen bespreken, plan dan een dubbel consult. Ook hier zit een maximum aan wat we kunnen bespreken.
  U kunt zich voorstellen dat het tijd kost om alles in 10 of 20 minuten af te ronden, ook omdat we u graag de juiste aandacht geven. Omdat het voor de volgende patiënt, maar ook voor ons, niet prettig is wanneer het spreekuur uitloopt, kan het zijn dat we u in sommige gevallen vragen een nieuwe afspraak te maken. We hopen op uw begrip. Mocht u hierover twijfelen of vragen hebben, neem dan contact met ons op.

 • Voor alle onderzoeken geldt dat u zelf verantwoordelijk bent voor het krijgen van de uitslag. We spreken bij het aanvragen van een onderzoek met u af hoe u de uitslag krijgt, meestal kunt u deze online inzien of wij vragen u ons te bellen. Soms bellen we u bij een uitslag als dit nodig is of wanneer we dit expliciet hebben afgesproken. Ook is het mogelijk om de uitslag te bespreken in een afspraak. Deze kan al zijn ingepland, of kunt u zelf inplannen via Mijngezondheid.net of de MedGemak app. U kunt kiezen voor een telefonisch, beeldbel- of fysiek consult.

  Soms horen wij van patiënten: “ik hoorde niks van de huisarts dus het zal wel goed zijn geweest”. Dit is zeker NIET het geval. Wij vragen u altijd zelf actief naar de uitslag te informeren.

 • Wij krijgen veel vragen over verwijzingen en recepten, bijvoorbeeld na een verhuizing.

  Er wordt vaak gevraagd om een nieuwe verwijzing van de huisarts. Dit is echter meestal NIET nodig.

  Situaties bij verwijzingen:

  U bent nog onder behandeling in een ziekenhuis of kliniek.

  • Hoe het hoort: Uw huidige behandelaar maakt een verwijzing en vraagt uw nieuwe specialist van het nieuwe ziekenhuis of kliniek de zorg over te nemen. Dit kan in een verwijzing als hij ook uw dossier stuurt naar het nieuwe ziekenhuis of kliniek.
  • Zolang u niet ontslagen bent uit zorg, is de specialist de verwijzer. Het maakt niet uit of dit langer dan 1 jaar geleden is. Die regelt geldt al heel lang niet meer.
  • De huisarts hoeft dus geen nieuwe verwijzing te maken.

  U krijgt begeleiding van de GGZ en u moet worden doorverwezen.

  • Hoe het hoort: De GGZ behandelaar maakt een verwijzing naar uw nieuwe GGZ behandelaar. Dit kan ook als u van basis naar specialistische GGZ gaat. Dit kan ook als u verhuist naar een andere regio.
  • De huisarts hoeft geen nieuwe verwijzing te maken

  U krijgt in uw oude woonplaats jeugdzorg of opvoedondersteuning

  • U kan zich melden bij de gemeente Dijk en Waard voor het continueren van deze zorg met een passende aanbieder. Zie ook: https://www.dijkenwaard.nl/zorg-werk-en-jeugd/onderwijs-en-jeugd/jeugd-en-gezin
  • De huisarts hoeft hier geen verwijzing voor te maken.

  U kunt dit allemaal ook rustig nalezen op www.verwijsafspraken.nl.

 • Zolang u in behandeling bent bij een specialist, maakt de specialist uw recepten, ook de stoprecepten. Ook als uw vorige huisarts het wel voor u herhaalde, herhalen wij deze medicatie niet.

  Wij zien dit als een belangrijke veiligheidsmaatregel. Wij kunnen namelijk niet controleren of u de juiste medicatie in de juiste dosering en de juiste duur krijgt. Daarnaast kunnen wij ook niet controleren of u de juiste controles krijgt. Wij vragen uw begrip hiervoor, het is voor uw eigen veiligheid.

  Wanneer u niet meer hoeft terug te komen bij de specialist en hij/zij vraagt de huisarts de zorg weer over te nemen, bijvoorbeeld omdat het al langere tijd goed gaat, dan zullen we vanaf dat moment WEL de medicatie herhalen. Dit gebeurt altijd nadat wij een brief van de specialist hebben ontvangen. 

 • Als behandelend arts mag je geen geneeskundige verklaringen voor ziekte, vakantie of keuringen afgeven over eigen patiënten.

  As your general practitioner it is not allowed to give a medical certificate for sickness, holidays or work.

  Voor meer informatie zie/ For more informatie see (in different languages):
  https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm

 • You can find a lot of information on this website:

  1. Dutch healthcare | GPinfo